Αστρολογικά Προγράμματα


 • Γενέθλιος αστρολογικός χάρτης
 • Your natal chart (with Style 2 wheel and including its interpretation)
 • Γενέθλιος χάρτης με αποσυμβολισμό μοιρών
 • Your synastry with another
 • Υπολογισμός χάρτη Συναστρίας
 • Your composite chart with another
 • Σύνθετος χάρτης συναστρίας
 • Your Davison relationship chart with another
 • Σύνθετο ωροσκόπιο συναστρίας κατά Davison
 • Your transits right now (with brief interpretations)
 • Your transits right now (with wheel and brief interpretations)
 • Your transits for any date (with brief interpretations)
 • Οι διελεύσεις σας για την ημερομηνία που επιλέγετε (χάρτης και ανάλυση)
 • Your progressions for any date
 • Δευτερεύουσες κατευθύνσεις για την ημερομηνία που επιλέγετε (με χάρτη)
 • Your transits and progressions for any date (with wheel)
 • Your solar arcs for any date
 • Ηλιακό τόξο για την ημερομηνία που επιλέγετε (με χάρτη)
 • Your transits and solar arcs for any date (with wheel)
 • Right now (no houses)
 • Moon aspects including void-of-course Moon
 • Planetary Hours